Trái phiếu là gì?

Thuộc chuỗi các bài viết cung cấp kiến thức chứng khoán cơ bản. Bài viết này sẽ giúp những nhà đầu tư mới trả lời câu hỏi “Trái phiếu là gì?”. Mời bạn cùng đọc!

Trái phiếu là gì?
Trái phiếu là gì?

Khái niệm trái phiếu

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ.

Chứng khoán là khái niệm được dùng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính xác nhận sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền…

Đặc điểm của trái phiếu

Trong số các loại chứng khoán, trái phiếu là loại xác nhận nghĩa vụ nợ của đơn vị phát hành (doanh nghiệp hoặc chính phủ) với người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) với một khoản tiền trong một thời gian xác định.

Đơn vị phát hành trái phiếu phải trả lợi tức cho người sở hữu trái phiếu và hoàn trả khoản tiền vay khi trái phiếu đáo hạn.

Thu nhập của trái phiếu được gọi là lợi tức. Là khoản tiền lãi được trả cố định thường kỳ cho người nắm giữ. Và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của đơn vị phát hành.

Trái phiếu là chứng khoán nợ. Vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu. Khác với người nắm giữ cổ phiếu. Trái chủ (người nắm giữ trái phiếu) không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

Phân loại trái phiếu

Có nhiều loại trái phiếu khác nhau. Được phân loại tùy theo đơn vị phát hành (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ), lợi tức (lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất bằng 0), mức độ đảm bảo thanh toán, hình thức và tính chất trái phiếu…


Bài viết trên đây chúng tôi đã giúp bạn trả lời câu hỏi “Trái phiếu là gì?”. Bạn hãy mở một tài khoản chứng khoán tại đây. Để bắt đầu trải nghiệm và nhận được sự trợ giúp tốt nhất nhé!

Leave a Comment