Quy định giao dịch sàn Upcom

Sau khi mở tài khoản chứng khoán tất cả các nhà đầu tư đều nên nắm rõ chi tiết những quy định giao dịch sàn Upcom (Tên đầy đủ tiếng Anh là Unlisted Public Company Market – là nơi giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết) dưới đây trước khi thực hiện giao dịch.

Nếu bạn chưa có tài khoản chứng khoán hãy xem bài viết:

Quy định giao dịch sàn Upcom
Quy định giao dịch sàn Upcom

1. Thời gian Giao dịch

9h00 – 11h30

 • Khớp lệnh liên tục
 • Lệnh áp dụng: LO
 • Giao dịch thỏa thuận

11h30 – 13h00

 • Nghỉ trưa

13h00 – 15h00

 • Khớp lệnh liên tục
 • Lệnh áp dụng: LO
 • Giao dịch thỏa thuận

2. Lệnh giao dịch

Lệnh giao dịch là lệnh giới hạn (LO). Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc đến khi kết thúc thời gian giao dịch.

3. Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh liên tục

 • Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Phương thức thỏa thuận

 • Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

4. Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá

 • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước

Ưu tiên về thời gian

 • Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

5. Đơn vị giao dịch

 • Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

6. Đơn vị yết giá

 • Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu: 100 đồng
 • Không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu và giao dịch thỏa thuận

7. Giá tham chiếu và biên độ giao động giá

Giá tham chiếu

Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Biên độ dao động

 • Đối với cổ phiếu: ± 15%
 • Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

8. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch

Việc sửa giá/ khối lượng và huỷ lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

 • Trường hợp sửa khối lượng tăng: Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.

9. Các giao dịch đặc biệt

 • Các giao dịch mua, bán cổ phiếu quỹ, giao dịch tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường cần tuân thủ những quy định riêng trong Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
 • Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan cần tuân thủ các quy định riêng ở Luật chứng khoán và thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

10. Thời gian thanh toán

Giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận đều có thời gian thanh toán là T+2.

Cụ thể: Ngày khớp lệnh mua/bán chứng khoán được tính là ngày T.

 • Tiền sẽ về tài khoản sau 8h sáng ngày T+2.
 • Chứng khoán sẽ về tài khoản sau 4h chiều ngày T+2.

Lưu ý: Ngày T+ không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

Xem thêm:


Trên đây là chi tiết các quy định giao dịch sàn Upcom. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư sắp tới.

Leave a Comment

error: Content is protected !!