Phí giao dịch chứng khoán VPS

Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS cập nhật mới nhất. VPS là một trong số những công ty cung cấp mức phí giao dịch tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.Phí giao dịch chứng khoán VPS

Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS ưu đãi

Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ

1. Tiểu khoản thường – đuôi 1 (áp dụng cho khách hàng mở tài khoản từ 15/07/2021)

 • Qua kênh TVĐT/ TVTC/ Tổng đài/ Tại quầy DVKH:

Phí 0,15%/ giá trị giao dịch

 • Giao dịch trực tuyến:

Miễn phí 1 tháng đầu kể từ khi mở tài khoản. Từ tháng thứ 02 trở đi phí là 0.13%/giá trị giao dịch.

2. Tiểu khoản margin – đuôi 6 (áp dụng cho KH mở tài khoản từ 15/07/2021)

Đối với tiểu khoản margin, Phí 0.15%/giá trị giao dịch, áp dụng trên tất cả các kênh.

3. Tiểu khoản chuyên biệt – đuôi 3

Phí 0.15%/giá trị giao dịch, áp dụng trên tất cả các kênh.

Các mức phí trên đã bao gồm các loại phí phải trả cho Sở, cơ quan quản lý (ngoại trừ mức phí được miễn phí).

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS

1. Phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại VPS

 • Áp dụng cho KH mở mới tài khoản từ ngày: 01/10/2021 đến 31/12/2021:

Miễn phí giao dịch: trong 6 tháng đầu kể từ ngày mở tài khoản

– 1.000 đồng/ 1 HĐTL: từ tháng thứ 7 kể từ ngày mở tài khoản

 • Áp dụng cho KH thông thường

– 1.000 đồng/ 1 HĐTL

Phí sẽ thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày

2. Phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS (phí giao dịch phải trả sở giao dịch chứng khoán)

 • Hợp đồng tương lai chỉ số: 2.700 đồng/ 1 HĐTL
 • Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ: 4.500 đồng/ 1 HĐTL

Phí sẽ thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày

 3. Các khoản phí dịch vụ phải trả VSD

 • Dịch vụ quản lý vị thế

2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

* Tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng,

* Tối thiểu không thấp hơn 320.000 đồng/tài khoản/tháng.

Thời điểm thu

 • Thu định kỳ vào ngày mùng 1 tháng kế tiếp
 • Đối với TKGDPS tại VPS không đủ tiền mặt để thu phí, VPS sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ để thu phí

4. Quy định khác

Để hỗ trợ Khách hàng tránh rủi ro phát sinh phí quản lý tài sản phải trả cho VSD tháng kế tiếp, tại ngày làm việc cuối cùng của tháng hiện tại, VPS sẽ rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh của Khách hàng nếu đáp ứng điều kiện:

 • Số dư ký quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút; và
 • Số dư ký quỹ ≤ 2.500.000 VNĐ

Ghi chú: Số tiền này có thể thay đổi theo quy định của VPS từng thời kỳ

Biểu phí này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

Biểu phí dịch vụ tài chính

1. Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ

Đối với Khách hàng cũ:

0,038889%/ngày (14%/năm)

Đối với các Khách hàng mở TK từ ngày 07/06/2021:

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng ≤ 3 tỷ:

 • 30 ngày đầu tiên: 0,018889%/ngày (6,8%/năm)
 • 30 ngày tiếp theo: 0,027222%/ngày (9,8%/năm)
 • Từ ngày 61 trở đi: 0,038889%/ngày (14%/năm)

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng > 3 tỷ:

0,038889%/ngày (14%/năm)

2. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

0,038889%/ngày (14%/năm). Tối thiểu 50.000 đồng/lần


Nhìn vào biểu phí giao dịch chứng khoán VPS trên đây các nhà đầu tư có thể thấy VPS có rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho các tài khoản mới. Hãy mở một tài khoản VPS ngay bây giờ để cùng trải nghiệm nào!

Để thực hiện một cách dễ dàng bạn hãy xem bài viết Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán VPS online của chúng tôi.

Leave a Comment