Phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS từ ngày 01/01/2022 sẽ áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS như sau:

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại VPS

Áp dụng cho KH mở mới tài khoản từ ngày: 01/01/2022 đến 31/03/2022:

 • Miễn phí giao dịch: trong 6 tháng đầu kể từ ngày mở tài khoản
 • 1.000 đồng/ 1 HĐTL: từ tháng thứ 7 kể từ ngày mở tài khoản

Áp dụng cho KH thông thường

 • 1.000 đồng/ 1 HĐTL

Phí thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày.

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh (phí giao dịch phải trả sở giao dịch chứng khoán)

 • Hợp đồng tương lai chỉ số: 2.700 đồng/ 1 HĐTL
 • Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ: 4.500 đồng/ 1 HĐTL

Phí thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày.

Các khoản phí dịch vụ khi giao dịch chứng khoán phái sinh tại VPS phải trả cho VSD

Dịch vụ quản lý vị thế

2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

 • Tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng.
 • Tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng/tài khoản/tháng.

Thời điểm thu

 • Thu định kỳ vào ngày mùng 1 tháng kế tiếp
 • Đối với TKGDPS tại VPS không đủ tiền mặt để thu phí, VPS sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ để thu phí

Quy định khác

Để hỗ trợ Khách hàng tránh rủi ro phát sinh phí quản lý tài sản phải trả cho VSD tháng kế tiếp, tại ngày làm việc cuối cùng của tháng hiện tại, VPS sẽ rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh của Khách hàng nếu đáp ứng điều kiện:

 • Số dư ký quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút; và
 • Số dư ký quỹ ≤ 2.500.000 VNĐ

Ghi chú: Số tiền này có thể thay đổi theo quy định của VPS từng thời kỳ


Trên đây là biểu phí giao dịch phái sinh VPS cật nhật mới nhất ngày 01/01/2022. Rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho nhà đầu tư mới được VPS áp dụng.

Hãy xem Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS online tại đây và bắt đầu trải nghiệm!

Leave a Comment