Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng có ý nghĩa gì?

Khi đã mở tài khoản và tham gia đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần nắm rõ các mốc ngày quan trọng sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán.

Điều này giúp nhà đầu tư không đánh mất quyền lợi của mình.

Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng có ý nghĩa gì

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

“Ngày giao dịch không hưởng quyền” (GDKHQ) là ngày giao dịch mà người mua cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty nhưng không có quyền liên quan đến các cổ phiếu họ nắm giữ (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham gia đại hội đồng cổ đông…)

Ngày đăng ký cuối cùng là gì?

“Ngày đăng ký cuối cùng” là ngày tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua cổ phiếu vào ngày GHKHQ hoặc sau ngày GDKHQ sẽ không được hưởng quyền đó.

Ngày GDKHQ là ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Cụ thể, theo quy định mới nhất, thời gian thanh toán là 16h30 chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu. Nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được. Vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch. Không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0. Ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Ví dụ:

Ngày 17/12/2021 (thứ Sáu) là ngày GDKHQ. Ngày 20/12/2021 (thứ Hai) là ngày đăng ký cuối cùng. Bạn mua cổ phiếu trước 17/12/2021 và nắm giữ đến hết ngày đăng ký cuối cùng 20/12/2021 thì sẽ có tên trong sổ đăng kí cổ đông và được hưởng quyền.

Bên cạnh đó, nếu mua vào ngày GDKHQ (17/12/2021 ) hoặc sau ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

Ngày thanh toán là gì?

“Ngày thanh toán” là ngày cổ tức bằng tiền hoặc cổ tức bằng cổ phiếu được trả về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Lúc này nhà đầu tư mới chính thức được sử dụng số tiền hoặc cổ phiếu mà công ty chi trả cổ tức để giao dịch.

Giá cổ phiếu điều chỉnh như thế nào trong ngày GDKHQ?

Giá tham chiếu tại ngày GDKHQ được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất để điều chỉnh theo tỷ lệ cổ tức được nhận, hoặc theo giá trị của các quyền kèm theo.

Nguyên tắc tính giá điều chỉnh là:

Tổng tài sản của mọi nhà đầu tư trước chia và sau chia đều phải bằng nhau. Hay Tổng Giá trị vốn hóa Thị trường của Công ty trước chia và sau chia là không đổi.

Công thức tổng quát tính giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền như sau:

Công thức tính giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền

Trong trường hợp thực hiện các quyền kết hợp với nhau. Quyền nào bị khuyết thì các biến số tương ứng trong công thức sẽ bằng 0.


Bài viết này chắc hẳn đã giúp ích phần nào cho bạn trong quá trình đầu tư. Hãy xem thêm rất nhiều bài viết hữu ích tại danh mục Kiến thức chứng khoán của chúng tôi.

Chúc bạn đầu tư thành công!

Leave a Comment

error: Content is protected !!