Khung giờ giao dịch của VPS

Khi đã mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPS, các nhà đầu tư cần lưu ý nắm bắt chi tiết khung giờ giao dịch trực tuyến của VPS được trình bày dưới đây:

KHUNG GIỜ LÀM VIỆC CỦA VPS TRONG CÁC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Đặt lệnh Chứng khoán cơ sở (Ngoài giờ)

Các giao dịch đặt lệnh ngoài giờ được thực hiện từ 17:00 – 06:30 các ngày làm việc. 00:00 – 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

Thông tin đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên giao dịch kế tiếp.

2. Đặt lệnh Chứng khoán phái sinh

Các giao dịch đặt lệnh phái sinh được thực hiện từ 08:05 – 14:45 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

3. Chuyển tiền

Các giao dịch Chuyển tiền được thực hiện từ 00:00 đến 16:30 và 20:30 – 24:00 các ngày làm việc. 00:00 – 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ.

4. Ứng trước tiền bán

Các giao dịch Ứng trước tiền bán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Hệ thống sẽ tạm thời gián đoạn dịch vụ Ứng trước tiền bán từ 15:00 – 15:40 để xử lý dữ liệu.

5. Chuyển khoản chứng khoán

Các giao dịch Chuyển khoản chứng khoán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Khung giờ giao dịch trực tuyến của VPS
Khung giờ giao dịch trực tuyến của VPS

6. Money Market (MM)

Các giao dịch MM được thực hiện từ 08:05 đến 17:00 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

7. Tiền gửi tại Ngân hàng thương mại (Tất cả các Ngân hàng trừ TPBank)

Sản phẩm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại được giao dịch từ 08:30 đến 15:30 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

8. Tiền gửi tại TPBank

Sản phẩm tiền gửi tại TPBank được giao dịch với thời gian quy định như sau:

  • Gửi tiền: Từ 08:30 đến 15:30 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
  • Tất toán: Từ 08:30 đến 11:00 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

9. Rút ký quỹ

Các giao dịch rút ký quỹ được thực hiện từ 08:00 – 16:00 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Từ 14h45 đến 14h50, giao dịch rút ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác.

10. Nộp ký quỹ

Các giao dịch nộp ký quỹ được thực hiện từ 08:00 – 16:30 hàng ngày. (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Từ 14h45 đến 14h50, giao dịch nộp ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác.

11. Trái phiếu

Các giao dịch Trái phiếu được thực hiện từ 08:05 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).


Hy vọng với những thông tin chi tiết về khung giờ làm việc của VPS trong các giao dịch trực tuyến trên đây sẽ giúp các nhà đầu tư thuận tiện và chủ động trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của chứng khoán VPS.

Leave a Comment