Danh mục: KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Chuyên mục chia sẻ tất cả những kiến thức chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao, giúp nhà đầu tư hoàn thiện hệ thống kiến thức để đầu tư chứng khoán thành công.

Phân phối đỉnh là gì?

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, chắc chắn nhà đầu tư sẽ được nghe thuật ngữ phân phối đỉnh. Đây là một thuật ngữ phổ biến và khá …
error: Content is protected !!