Các loại thuế phí khi giao dịch chứng khoán

Giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… Nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều các loại thuế phí khi giao dịch chứng khoán. Ví dụ như thuế thu nhập, phí lưu ký chứng khoán, phí mua, phí bán… Đây là những khoản chi phí nhà đầu tư bắt buộc phải nắm được. Vì nó trực tiếp ảnh hướng đến kết quả đầu tư của bạn. Bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về những loại Thuế và Phí áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch chứng khoán.

Các loại thuế phí khi giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần biết
Các loại thuế phí khi giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần biết

Các loại phí khi giao dịch mua bán chứng khoán

Phí giao dịch chứng khoán

Đây là một khoản phí mà bạn phải chi trả khi thực hiện hoạt động mua hoặc bán chứng khoán thành công. Phí này thu dựa trên phần trăm giá trị mua bán trong ngày. Đây là loại phí chiếm chủ đạo trong các loại thuế phí mà nhà đầu tư cần quan tâm.

Mức phí là do công ty chứng khoán thu. Dựa trên cơ sở cung cấp dịch vụ cho khách hàng khi thực hiện được giao dịch thành công.

Tuy nhiên, theo quy định mức phí này không được thu quá 5% giá trị của một lần giao dịch. Nhưng mức sàn không quy định. Cụ thể, phí giao dịch chứng khoán VPS chỉ 0,13% đối với chứng khoán cơ sở. Và chỉ 1000 đồng/ 1HĐTL đối với chứng khoán phái sinh. Thuộc top thấp nhất trên thị trường.

Mức phí này luôn tạm trừ khi bạn thực hiện việc đặt lệnh. Và được thu khi lệnh giao dịch khớp. Trường hợp lệnh đặt đó của bạn không khớp. Mức phí tạm trừ này sẽ được phía công ty chứng khoán hoàn trả lại.

Phí lưu ký chứng khoán

Phí lưu ký chứng khoán là loại phí khi bạn nắm giữ lâu dài các chứng khoán. Tuy nhiên, phí này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Theo quy định, mức phí lưu ký là 0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng và 0,2 đồng/trái phiếu/tháng.

Ngoài ra, vẫn còn có một số loại phí thuế khác như phí giao dịch ngoài sàn, phí chào mua công khai, phí dịch vụ tin nhắn SMS, phí cho nhận, thừa kế số chứng khoán, …

Các loại thuế khi giao dịch mua bán chứng khoán

Thuế cổ tức tiền mặt

Đây là loại thuế áp dụng khi bạn nhận cổ tức bằng tiền mặt. Mức thuế này được quy định bằng 5% giá trị cổ tức tiền mặt thực nhận. Công ty cổ phần sẽ thực trả cho cổ đông số tiền 95% còn 5% số tiền thuế. Họ sẽ thay mặt Cục thuế thu và trả lại.

Thuế cổ tức bằng cổ phiếu

Tất cả số cổ tức được trả bằng cổ phiếu thưởng hay trả bằng cổ phiếu khi thực hiện giao dịch, chuyển nhượng đều sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ nộp một khoản thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, thuế thu nhập cá nhân mà các nhà đầu tư phải đóng là 5% mệnh giá (10.000 đồng) nếu như giá giao dịch của hoạt động chuyển nhượng đó là trên 10.000 đồng và 5% của giá giao dịch nếu như giá giao dịch của hoạt động chuyển nhượng đó nhỏ hơn 10.000 đồng.

Thuế thu nhập khi bán chứng khoán

Khi mua bán hay chuyển nhượng chứng khoán thì người bán sẽ phải chịu một mức thuế là 0,1% trên số tiền tương ứng lượng chứng khoán bán còn người mua không phải chịu thuế. Thuế này được thu trên mọi giao dịch bán chứng khoán. Dù tại thời điểm bán chứng khoán bạn đang có lợi nhuận hay bị thua lỗ chăng nữa. Thế nên bạn hãy thận trọng khi đưa ra các quyết định mua bán để tối ưu lợi nhuận cho bản thân.


Bài viết trên đây đã nêu lên các loại thuế phí khi giao dịch mua bán chứng khoán mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Hy vọng với những thông tin này, bạn sẽ hoạch định cho mình một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả.

Hãy mở tài khoản chứng khoán VPS tại đây. Để nhận được tư vấn đầu tư và sự hỗ trợ tốt nhất từ chuyên viên môi giới hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment